• Ներսեհ

Աղոթք: Հայր Մեր (Տէրունական Աղոթք)

ՀԱՅՐ ՄԵՐ (Գրաբար)

Հայր մեր որ յերկինս ես,

սուրբ եղիցի անուն քո,

եկեսցէ արքայութիւն քո,

եղիցին կամք քո որպէս յերկինս և յերկրի.

զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր.

և թող մեզ զպարտիս մեր,

որպէս և մեք թողումք մերոց պարտապանաց,

և մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն,

այլ փրկեա զմեզ ի չարէն.

զի քո է արքայութիւն և զօրութիւն և փառք յաւիտեանս.

ամէն: ՀԱՅՐ ՄԵՐ (Աշխարհաբար)

Հա՛յր մեր, որ երկնքում ես.

սո՛ւրբ թող լինի քո անունը.

քո թագավորությո՛ւնը թող գա.

քո կա՛մքը թող լինի երկրի վրա, ինչպես որ երկնքում է.

մեր հանապազօրյա հացը տո՛ւր մեզ այսօր.

և թո՛ղ մեզ մեր պարտքերը,

ինչպես և մենք ենք թողնում մեր պարտապաններին.

և մի՛ տար մեզ փորձության,

այլ փրկի՛ր մեզ չարից.

որովհետև քո՛նն է թագավուոթյունը և զորությունը և փառքը հավիտյանս.

ամեն:


ՀԱՅՐ ՄԵՐ (Արեւմտահայերէն)

Հայր մեր, որ երկինքն ես, թող սուրբ ըլլայ քու անունդ.

քու թագաւորութիւնդ թող գայ.

քու կամքդ թող ըլլայ երկրի վրայ, ինչպէս է երկինքի մէջ.

մեր հանապազօրեայ հացը տուր մեզի այսօր.

ներէ մեզի մեր պարտքերը,

ինչպէս մենք ալ կը ներենք մեր պարտապաններուն.

եւ թոյլ մի տար, որ փորձութեան մէջ իյնանք,

այլ փրկէ մեզի չարէն.

որովհետեւ քուկդ է թագաւորութիւնը եւ զօրութիւնը եւ փառքը

յաւիտեանս ամէն:

18 views0 comments
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
Contact Us
  • Facebook
  • Instagram

    Like what you read? Donate now and help me provide fresh news and analysis for my readers   

© Գիտե՞ք, թե,,,

© 2023 by "This Just In". Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now