top of page
  • Writer's pictureՆերսեհ

Առակ: Եկեղեցին և Ջրաղացը

ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՎ ՋՐԱՂԱՑԸ

Եկեղեցին պարծեցավ իր սրբությամբ և ասաց.

— Ես աստծու տաճարն եմ. քահանա-ներն ու ժողովուրդը դեպի ինձ են գալիս աստծուն աղոթելու և պատարագ մա-տուցելու: Աստված հաշտվում է աշխար-հի հետ և մեղքերին թողություն է լինում:

Այն ժամանակ ջրաղացն ասաց եկեղե-ցուն.

— Ինչ որ դու ասում ես, արդար է և ճշմարիտ, բայց դու իմ երախտիքը մի՛ մոռանա, որ գիշեր-ցերեկ աշխատում եմ և դատում ա՛յն, ինչ ուտում են քահանաներն ու ժողովուրդը, և ապա քեզ են տալիս աղոթելու և երկրպագելու աստծուն:


© Վարդան Այգեկցի

350 views0 comments
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page