top of page
  • Writer's pictureՆերսեհ

Առակ: Եղեգն ու Ծառերը

Updated: Jun 23, 2020

ԵՂԵԳՆ Ու ԾԱՌԵՐԸ

Մի թագավոր զբոսանքի ելավ շրջելու լեռներում և հովիտներում: Եվ տեսավ, որ մեծամեծ ծառեր կային կոտրված և փշրված և միայն մի եղեգ կար՝ կանգուն անարատ: Եվ թագավորն ասաց. «Ով եղեգ, ասա ինձ, թե ինչպես կարողացար հաստատուն մնալ, երբ մեծամեծ ծառերը փշրվել են»: Եղեգն ասաց. «Ով թագավոր, երբ սաստիկ հողմ բարձրացավ, ծառերը հպարտությամբ հակառակ կանգնեցին հողմի դեմ, և հողմը նրանց փշրեց. իսկ ես խոնհարվեցի հողմի կամքով և ահա կանգուն եմ»:


© Վարդան Այգեկցի

134 views0 comments

Recent Posts

See All
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page