top of page
  • Writer's pictureՆերսեհ

Առակ: Էշին Թոռ Ծնվեց


ԷՇԻՆ ԹՈՌ ԾՆՎԵՑ


Էշին ավետիս տվին՝ թե ցնծա, ուրախ եղիր ու մեծ ընծա պարգևիր, որովհետև քեզ թոռ ծնվեց:

Եվ էշն ասաց. — Վայ ինձ, բարեկամներ, եթե հարյուր թոռ էլ ծնվի, իմ մեջքի բեռան ծանրությունը չեն թեթևացնի:


© Վարդան Այգեկցի

148 views0 comments

Recent Posts

See All
Հետևեք մեզ
facebook-ում