top of page
  • Writer's pictureՆերսեհ

Առակ: Խլածաղիկները


Մի մարդ շատ էր հպարտանում իր գե-ղեցիկ ծաղկանոցով: Մի անգամ խոտերի և ծաղիկների արանքում նա խլածաղիկ-ներ նկատեց: Շատ չարչարվեց, որպես-զի ազատվի դրանցից, սակայն ապարդ-յուն. խլածաղիկներն աճում ու աճում էին:

Ճարահատյալ մարդը նամակ գրեց գյու-ղատնտեսության նախարարությանը և թվարկեց բոլոր այն միջոցները, որոնք փորձել էր խլածաղիկների դեմ պայքարի ըն-թացքում: Նամակը վերջանում էր հետևյալ հարցով՝ «Ես փորձել եմ բոլոր մեթոդները: Խորհուրդ տվեք, ի՞նչ անեմ»:

Շուտով նա ստացավ պատասխանը՝ «Առաջարկում ենք սիրել նրանց»:

79 views0 comments

Recent Posts

See All
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page