top of page
  • Ներսեհ

Գիտե՞ք, թե,,, Այսօր Բանասերների Միջազգային Օրն է


1989 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշ-մամբ մայիսի 25-ը սահմանվեց որպես Բանասերների միջազգային օր։

Բանասեր բառը հունարենից թարգմա-նաբար նշանակում է բան, խոսք, գրա-կանություն սիրող, ուսումնասեր: Այս մասնագիտության տեր մարդիկ ունեն ակադեմիական և անձնական հետա-քրքրությունների և հոբբիների լայն շրջանակ. գրականություն, լեզվաբանություն, բանա-հյուսություն, գրական քննադատություն, մշակութային ուսումնասիրություններ և այլն:

Տեսական լեզվի առաջին փորձերը սկիզբ են առել Հին Հնդկաստանում և հին աշխար-հում, երբ առաջին բանասերները ստեղծեցին տեքստերի նախադեպը չունեցող ժան-րային մեկնաբանություններ: Հին Հունաստանում և Հռոմում բարձր հմտությունները հասնում էին հին բանասիրության մեկ այլ մասնաճյուղի՝ հռետորաբանությանը, այ-սինքն` խոսքի գեղեցիկ կառուցման արվեստին, որն օգտագործվում էր հասարակական ելույթների համար: Բանասիրությունը միշտ ընդգրկված է գիտելիքների պարտադիր ձեռքբերման համակարգում: Եվրոպայում՝ նոր դարաշրջանում, այն վերածվել է հսկա-յական գիտության, որը միավորում է լեզվաբանության, պատմության, գրականության, փիլիսոփայության բնութագրերը:

Բանասիրությունը ամենահետաքրքիր գիտություններից մեկն է, որն ընդգրկում է մի շարք գիտական ​​ուղղություններ, որոնք ուսումնասիրում են մեր հարուստ մշակութային ժառանգությունը՝ արտացոլված ինչպես գրական աշխատություններում, այնպես էլ լեզ-վական մշակույթում: Այն ունիվերսալ գիտություն է, որը գործնականում ընդգրկում է բոլոր ոլորտները. լրատվություն, գովազդային գործակալություն, հրատարակչություն, բիզնես նամակագրություն, գրասենյակային գործ, թարգմանչություն, ուսումնական հաստատություններ, գիտահետազոտական ինստիտուտներ և գրադարաններ:

Սա տոն է, ոչ միայն բանասիրական ֆակուլտետն ավարտած գիտնականների, այլ բոլոր նրանց համար, ովքեր սիրում են և գիտեն իրենց լեզուն, կարդում են հայ և համաշխար-հային դասականների գրական գործերը:

25 views0 comments
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page