top of page
  • Writer's pictureՆերսեհ

Գիտե՞ք, թե,,, Անթրոպոսոֆիա


Անթրոպոսոֆիա (հուն.՝ anthropos – մարդ և sopia – իմաստություն) մարդու մասին միստիկական ուսմունք է, համաձայն որի՝ մարդը զարգացնելով իր մեջ թաքնված աստվածային ունակությունները, կարող է հասնել բնության նկատմամբ հոգևոր իշխանության:

Անթրոպոսոֆիան առաջացել է թեոսոֆ-իական ուսմունքից՝ առաջին համաշխար-հային պատերազմի տարիներին: Այս փիլիսոփայական ուղղությունը հիմնադրել է Ռու-դոլֆ Շտայները 1912 թ., որի նպատակը մարդու ինքնազարգացման մեթոդների ու ինք-նաճանաչողության կատարելագործումն էր: Նրա ուսմունքը հետևորդներն անվանում են «հոգու մասին գիտություն»: Անթրոպոսոֆիական ուղղությանն են պատկանում Վալ-դորֆյան դպրոցները և դրանցում կիրառվող կրթական յուրահատուկ մեթոդները:

9 views0 comments
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page