top of page
  • Writer's pictureՆերսեհ

Գիտե՞ք, թե,,, «Երկաթե Գմբեթ» համակարգ


«Երկաթե գմբեթ»-ը (եբրայերեն՝ כיפת ברזל‎ Կիպաթ բարզել, անգլ.՝ Iron Dome), 4-70 կմ հեռավորության չկառավարվող տակտիկական հրթիռներից պաշտպան-վելու համար նախատեսված հակահըր-թիռային պաշտպանության տակտիկա-կան համակարգ է։ Ամեն մարտկոցը կա-րող է պաշտպանել մոտավորապես 150 քառակուսի կիլոմետր տարածք։

«Երկաթե գմբեթ» համակարգը շահա-գործման է դրվել 2011 թ.-ի մարտի 27-ին:

Համակարգը նախատեսված է հակա-հարված տալու փոքր հեռահարության հրթիռներին և 155 մմ տրամաչափի հրե-տանային արկերին, որոնց հեռահարու-թյունը կազմում է մինչև 70 կիլոմետր: Ըստ նրա արտադրողի, «Երկաթե գմբե-թը» կգործի օր ու գիշեր, անբարենը-պաստ եղանակային պայմաններում և կարող է միաժամանակ պատասխանել բազմաթիվ սպառնալիքներին:

Երկաթե գմբեթն ունի երեք կենտրոնական

բաղադրիչ. ռադիոտեղորոշման և հե-տևման ռադար, խանգարող հրթիռի օրինակ, հրթիռների արձակման ստորա-բաժանում:

Ընդամենը 9 մարտկոցով հնարավոր է երկրի օդը պաշտպանել 100%-ով, այ-սինքն հավանականությունը 0 է, որ բը-նակելի տարածքում կընկնի որևէ հըր-թիռ, իսկ եթե համակարգը հետագծի հաշվարկի արդյունքում տեսնի, որ հրթիռը կնկնի ոչ բնակելի վայրում, «անտեղի» չի կրակի:

Աշխարհի մակարդակով «Երկաթե գմբեթ» համակարգը Իսրայելից գնել են Սինգա-պուրը, Ադրբեջանը, ԱՄՆ-ը, Հնդկաստանը, Ռումինիան:

6 views0 comments
Հետևեք մեզ
facebook-ում