top of page
  • Writer's pictureՆերսեհ

Գիտե՞ք, թե,,, Հատիս (Շամիրամ) լեռը


Հատիս լեռը գտնվում է Կոտայքի հրա-բխային սարավանդի հյուսիս-արևել-քում: Բարձրությունը` 2528 մ:

Այն կոնաձև հրաբխային զանգված է: Կազմված է վերին պլիոցենի լավաներից (լիպարիտներ, դացիտներ, անդեզիտա-դացիտներ, օբսիդիաններ) և պեոլիտնե-րից: Լանջերն գագաթնային մասում զառիթափ են, միջին և ստորին մասերում` մաս-նատված ճառագայթաձև ձգվող խոր ձորակներով: Կան ժայռոտ ելուստներ: Լեռնա-զանգվածը ծածկված է մարգագետնա-տափաստանային բուսականությամբ:

Լեռան գագաթում կան գետնափոր փրկարարական խցանման սենյակներ:

Կան բազմաթիվ ավանդապատմություններ` կապված Հատիս լեռան հետ: Նրա երկրորդ անունն է` Շամիրամ… Ասում են, որ Ասորեստանի թագուհի` Շամիրամը, Արա Գեղեցիկի հետ պատերազմելիս` դասավորել էր իր զորքը Հատիսի լանջին: Իսկ Արա արքան դիր-քավորվել էր Արալեռան լանջին:

Թշնամական բանակն այնքան մեծաթիվ էր, որ թագուհին ստիպված էր կանգնել բարձ-րադիր վայրում, որպիսի հնարավոր լիներ հետևել ճակատամարտի ընթացքին: Այստե-ղից էլ մնացել էր լեռան «Շամիրամ» անվանումը:

Հատիս անվանումն առաջացել է Ատտիս աստծու անունից:

22 views0 comments
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page