top of page
  • Ներսեհ

Գիտե՞ք, թե,,, Նաիրի Զարյանի իրական անունը...


Նաիրի Զարյանը, Գուրգեն Մահարին ու Եղի-շե Չարենցը հանդիպում ու ընկերանում են որբանոցում, ի դեպ, Չարենցն այնտեղ էր, որ-պես դաստիարակ: Պարզվում է, որ հենց Եղի-շե Չարենցն է Հայաստան Եղիազարյանին կնքում Նաիրի Զարյան անվամբ: Երեքն էլ հե-տագայում պիտի անմահանային հայ գրակա-նության էջերում, սակայն նրանց երկրային ճակատագրերը տարբեր էին. մինչդեռ Զար-յանը գրական չինովնիկի լավ կարիերա է ստեղծում ու գժտվում իր անվան կնքահոր՝ Չարենցի հետ, Մահարին իր կյանքի լավա-գույն տարիները կորցնում է խորհրդային աք-սորներում: Հետագայում Զարյանը բազմիցս քննադատվել է ստալինյան անհատի պաշ-տամունքին բուռն մասնակցության համար:

32 views0 comments
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page