• Ներսեհ

Գիտե՞ք, թե,,, Ֆաշիստական քաղաքական կուսակցությունը հիմնվել է...


Բենիտո Մուսոլինի

Իտալիայի ազգային ֆաշիստական կուսակցությու-նը, աջակողմյան արմատական և ծայրահեղական քաղաքական կուսակցություն էր Իտալիայի թագա-վորությունում, որը հիմնադրվել է 1921 թվականին՝ իտալացի ազգայնական գործիչ Բենիտո Մուսոլի-նիի կողմից՝ ֆաշիստական գաղափարախոսությու-նը տարածելու նպատակով։

Հենց հիմնադրման տարուց ի վեր կուսակցությունը մանդատներ է ձեռք բերել Իտալիայի խորհրդարա-նում, իսկ արդեն 1924 թվականին դարձել խորհըր-դարանական մեծամասնություն։ 1928 թվականին դարձել է երկրի միակ օրինական կուսակցությունը (քաղաքական այլ ուժերի գործունեությունն արգել-վել է)։ Կուսակցության դիրքերը խարխլվել է 1943 թվականին՝ Մուսոլինիի վարչակազմի անկմանը զուգընթաց։

1919 թվականին Բենիտո Մուսոլինիի նախաձեռ-նությամբ Միլանում ստեղծվում է այսպես կոչված «իտալական պայքարի միություն»-ը, որը արագորեն տարածվում է Իտալիայի մյուս երկրամասերում, որտեղ էլ ստեղծվում են տեղական մասնաճյուղեր (ֆաշիոներ)։ Այդ շրջանում Մուսոլինին առաջնորդվում էր ձախակողմյան դիրքորոշմամբ։ 1921 թվականի մայիսին կայացած ընտրություններում Մուսոլինին հանդես է գալիս ի սատար լիբերալ կուսակցության առաջնորդ և վարչապե-տի թեկնածու Ջովաննի Ջոլիտտիին։ Արդյունքում, Մուսոլինիի գլխավորած կուսակցու-թյունից 35 պատգամավորներ ստանում են մանդատներ Իտալիայի խորհրդարանում։

Նոյեմբերի 7-10-ն ընթացող կուսակցական երրորդ համաժողովի ժամանակ որոշում է ընդունվում քաղաքական ուժի անվանափոխման վերաբերյալ։ Այսպիսով՝ նոյեմբերի 9-ին միությունը վերածվում է ազգային ֆաշիստական կուսակցության։ Մեկ տարի