top of page
  • Writer's pictureՆերսեհ

Գիտե՞ք, թե,,, 1415 թ. այս օրը Յան Հուսին այրեցին խարույկի վրա


Յան Հուսը չեխ եկեղեցական ռեֆորմատոր (բարենորոգիչ) է եղել, պապականության հա-կառակորդ, կաթոլիկ եկեղեցու կատարած շա-հագործությունների դեմ կռվող։ Ազգանունը առաջացել է իր հարազատ Հուսինից գյուղի անունից։

1415 թվականին նրան այրեցին խարույկի վրա։ Նրա հետևորդները ապստամբություն բարձրացրին իշխանների և բարձր հոգևորա-կանների դեմ և այդպիսով մասնակի իրա-վունքներ (կաթոլիկների նկատմամբ) ձեռք բե-րեցին։

Համարվում է, որ Հուսի վերջին խոսքերից է եղել հետևյալը․ «100 տարի անց Աստված մի մարդու կբարձրացնի, որի բարենորոգման կո-չերը հնարավոր չի լինի անտեսել»։

Չեխերը սիրում էին Հուսին իր կյանքի ընթացքում։ Այժմ նրանք պաշտում են Հուսին և համարում նրան իրենց մարգարեն և նահատակը։

7 views0 comments
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page