• Ներսեհ

Գիտե՞ք, թե,,,Երուսաղեմի Հայոց պատրիարքարանը 2016 թվականին «Սրբոց Յակոբեանց» տպարանից 1000 տպաքանակով լույս ընծայեց «ԳՐԻԳՈՐ ՇՂԹԱՅԱԿԻՐ ՊԱՏՐԻԱՐՔ» գեղատիպ հատո-րը: 334 էջից բաղկացած գիրքը տպագրության էր երաշխավորվել Երևանի պետական համալ-սարանի Հայ բանասիրության ֆակուլտետի գի-տական խորհուրդի կողմից: Գրքի հեղինակն է բանասիրական գիտությունների դոցենտ՝ Նո-րայր Պողոսյանը: Այն նվիրված է մեծանուն հո-գևորականի՝ երանաշնորհ վարդապետ, Երու-սաղեմի հայոց պատրիարք, երկաթակապ զար-դարյալ Գրիգոր Շղթայակրի գահակալության 300-ամյակին:

Աշխատության մեջ ձեռագիր և տպագիր բազ-մաթիվ աղբյուրների հիման վրա ներկայացվել են Գրիգոր Շղթայակրի ժամանակագրական կենսագրությունն ու վարքը, գրական ստեղ-ծագործություններն ու նրա մասին եղած պատմական հիշատակները:

Գրքի շնորհանդեսը տեղի է ունեցել Երևանում, Հայ բանասիրության ֆակուլտետի դահ-լիճում:

Հետևեք մեզ
facebook-ում 
Contact Us
  • Facebook
  • Instagram

    Like what you read? Donate now and help me provide fresh news and analysis for my readers   

© Գիտե՞ք, թե,,,

© 2023 by "This Just In". Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now