top of page
  • Writer's pictureՆերսեհ

Դավիթ Մշեցի «Մի դահիճ գիշեր»


Մի դահիճ գիշեր: Հեկեկոց մանկան: Չկային աստղեր: Մեռավ լուսնկան…


Եվ մի ճիչ ուժգին Պատռեց խավարը. Աստված տարավ իր Լուսե Ավարը…


Երախը բացեց Կյանքը դժնադեմ. Ցինիկ հասկացրեց, Որ որբ եմ արդեն…


…Մի դահիճ գիշեր: Որոտաց հայրս: Չկային աստղեր: Եվ… չկար մայրս…


© Դավիթ Մշեցի

Recent Posts

See All
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page