top of page
  • Writer's pictureՆերսեհ

Եղիշե Չարենց - Եվ մի իրիկուն


Եվ մի իրիկուն զանգերի երգում Լսեցի վճիտ խոստումները քո: Կարծես թե հոգիդ իրիկվա միգում Կանչում էր անտես... Խաղա՜ղ երեկո:

Ու ղողանջները կապույտում անծայր Թիթեռի նման ճախրում էին դեռ - Երբ հեռուներում զնգալով անցար, Որպես մի ղողանջ, մի լուսե թիթեռ...

Անցար - լուսավո՜ր, հեռավո՜ր, թեթև՜, Ճառագայթի պես իրիկնամուտի: Իսկ սիրտս՝ տխուր, հոգնաբեկ, անթև, Խմում էր իջնող տագնապը մութի...

© Եղիշե Չարենց

16 views0 comments

Recent Posts

See All
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page