• Ներսեհ

Կոմիտաս «Օրհնություն»


Ճակատդ օծուն՝

Լուսավորչա կանաչ մեռոնով,

Լուսավորչա կանաչ մեռոնով՝

Թող կանանչեն հուռ ճյուղերդ․

Ու ակդ բոցուն՝

Լուսավորչա կարմիր կերոնով․

Լուսավորչա կարմիր կերոնով՝

Թող ճաճանչեն հուր յուղերդ։


© Կոմիտաս