Search
  • Ներսեհ

Կոնստանտին Երզնկացի «Այսօր եղև պայծառ գարուն...»


Այսօր եղև պայծառ գարուն, ցնծան ծաղկունք և յորդորին.

Հագնին ցեղս ի ցեղաց` մանդրուն հաւերն ի հաւ խօսին.

Ի վերայ լերանց բարձրանց գոյնըզգոյնով ծաղկունք սփռին,

Ծածկեն զերեսս երկրի, ըզլեռն ըզդաշտ ու զբաղչանին:

Են գեղեցիկ փետուր հագել` փոքրիկ հաւերն ի ծաղկոցնին,

Ու հազար դասս դասով` քաղցրաձայնեն զանլըռելին.

Հարբել են յանուշ հոտոյն, ու նստել են ի վերայ ծաղկին,

Զի ի սիրու են ստեղծած` սէր կա յիրենք` որ կու խօսին:


© Կոնստանտին Երզնկացի

Հետևեք մեզ
facebook-ում 
Contact Us
  • Facebook
  • Instagram

    Like what you read? Donate now and help me provide fresh news and analysis for my readers   

© Գիտե՞ք, թե,,,

© 2023 by "This Just In". Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now