top of page
  • Writer's pictureՆերսեհ

Հովհաննես Թումանյան - Առաջին Ձյունը

Առաջին Ձյունը

― Վա՜յ, մայրի՛կ ջան, տե՜ս, Բակն ու դուռը լի Ինչքա՜ն սպիտակ Թիթեռ է գալի…


Էսքան շատ թիթեռ Չեմ տեսել ես դեռ։ ― Չէ՛, իմ անուշիկ, Թիթեռներ չեն էտ. Թիթեռներն անցան

Ծաղիկների հետ։

Էտ ձյունն է գալի, Փաթիլն է ձյունի, Որ կարծես սպիտակ Թիթեռնիկ լինի։


© Հովհաննես Թումանյան

Recent Posts

See All
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page