• Ներսեհ

Մեսրոպ Մաշտոց «Աստուած բազումողորմ»


Աստուած բազումողորմ,

Խնայեա յայարածս քո,

Հայր ամենակալ, եւ ողորմեա՛:


Աստուած բազումողորմ,

Խնայեա յայարածս քո,

Հայր ամենակալ, եւ ողորմեա՛:


Արեգակն արդարութեան,

Ծագեա ի հոգիս մեր

Զլոյս ճշմարտութեան եւ ողորմեա՛:


Տո՛ւր մեզ, տէ՛ր, զխաղաղութիւն

Եւ փրկեա ի նեղչաց մերոց,

Հոգիդ ճշմարտութեան, եւ ողորմեա՛:


© Մեսրոպ Մաշտոց

Recent Posts

See All
Հետևեք մեզ
facebook-ում