top of page
  • Writer's pictureՆերսեհ

Մտքեր գրքերից


Ինչքա՜ն երկար ու ձիգ տարիներ էին պետք հասկանալու համար, որ հավատն առանց գործի ոչինչ է, որ ձեռքերը ծալած չեն հավատում, որ հավատն առաջին հեր-թին ցանկություն է՝ լիարժեք ցանկութ-յուն, որն իրականացում է պահանջում, անխոնջ, անդադար աշխատանքով, սո-վորելով, սիրելով, կարդալով, լսելով, նայե-լով, քրտինք թափելով, մատներդ ցավեց-նելով և... հավատալով...


© Էդգար Հարությունյան «Նվիրվելու արվեստը կամ ձոն վարդին»

4 views0 comments
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page