top of page
  • Ներսեհ

Ոչ մի օր առանց բանաստեղծության


ՀԱՄՈ ՍԱՀՅԱՆ

Ես կուզեի


Ես կուզեի քեզ հետ կիսել

Վերջին պատառն իմ հացի,

Ես կուզեի քեզ հետ կիսել

Վերջին արցունքն իմ լացի:

Ես կուզեի քեզ հետ կիսել

Սրտիս բեկորը վերջին,

Ես կուզեի՝ քո գրկի մեջ

Մթներ իմ օրը վերջին…

Ես կուզեի՝ ինչ որ ունեմ

Իբրև նվեր տայի քեզ,

Ես կուզեի…Բայց ի՞նչ անեմ,

Եթե հանկարծ դու չուզես:

13 views0 comments

Recent Posts

See All
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page