top of page
  • Writer's pictureՆերսեհ

Ոչ մի օր առանց բանաստեղծության


ՀԱՄՈ ՍԱՀՅԱՆ

Ես այն եմ եղել


Ես այն եմ եղել, ինչ որ եղել եմ,

Չեմ հասել երբեք քո որոնածին,

Քո որոնածը աննյութեղեն էր,

Իսկ ես` հողեղեն, հողոտ, հողածին:

Ես այն եմ եղել, ինչ որ եղել եմ,

Իմացիր որ էլ երեսով չտաս,

Հանդիպման օրից ես ինձ նեղել եմ,

Որ դու աշխարում նեղություն չզգաս:

Ես այն եմ եղել, ինչ որ եղել եմ,

Լռել եմ, տարել, ներել, համբերել…

Եվ թե պատահմամբ ճանփաս շեղել եմ,

Քայլերս դարձյալ քեզ մոտ են բերել:

Ես այն եմ եղել, ինչ որ եղել եմ,

Չեմ հասել երբեք քո որոնածին.

Քո որոնածը աննյութեղեն էր,

Իսկ ես` հողեղեն, հողոտ, հողածին:

15 views0 comments

Recent Posts

See All
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page