top of page
  • Writer's pictureՆերսեհ

Ոչ մի օր առանց բանաստեղծության


* * *

Հեռացող...հեռացող կիրակի,

ինչ հեշտ ենք իրար կորցնում,

դու հանգիստ աչքերս փակիր,

ես ոչինչ պահել չեմ փորձում:


Սենյակիս թող միայն այս քամին,

բույրը թող գրքերի չթերթված

և երազ տեսնելուս ժամին

համբուրիր թարթիչներս թաց...


© Ծով alizé

10 views0 comments

Recent Posts

See All
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page