top of page
  • Writer's pictureՆերսեհ

Ոչ մի օր առանց բանաստեղծության

* * *

Օ՜, թե իրավ են փոխում սրտերը,

Թող իմն էլ փոխեն՝ անսեր մի սրտով,

Որ այս սրտիս հետ կորչի իմ սերը,

Գեթ մոռանամ քեզ, ապրեմ անվրդով:

Կամ ծիածանվի քնարս այնպես,

Որ տակից անցնես ու դառնաս տղա,

Որ անհետ չքվի սերս աղեկեզ,

Քեզ հիշելիս էլ՝ սիրտս չդողա...


© Հովհաննես Շիրազ

Recent Posts

See All
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page