top of page
  • Writer's pictureՆերսեհ

Ոչ մի օր առանց բանաստեղծության

ՊԻՆԴ ԵՎ ԱՄՈւՐ

Աշխատանքը պոետի,

Օ, խիզախ է հար:

Էլ ի՞նչ եք ինձ հայհոյում

Անվերջ, անդադար:

Եթե պահը տանջանքի

Դառը թվա մեզ-

Կլինենք կրկնակի

Մենք համեստ ու հեզ:

Համեստությունը թողնենք

Կույսերին բողբոջ,

Որ քնքշությունն են սիրում,

Կոպտությունը- ո՛չ:

Համեստությունը- օ, նա

Հարկավոր է, երբ

Իմաստությունն է խոսում

Խորիմաստ` մեզ հետ:

Աշխատանքը պոետի

Օ, խիզախ է հար.

Երգի՛ր,- քեզ հետ կլինեն

Սրտերն հրավառ:

Օ, անշուրջառ տերտերներ,

Լեզու չքերե՛ք.

Միևնո՛ւյնն եմ ես- թեկուզ

Դուք ինձ մահ բերեք:

Ձեր խոսքերը սնամեջ

Որ ասում եք դեռ-

Կոշիկների նման ես

Մաշել եմ արդեն:

Թող ջրաղացը երգչի

Իր աղունն աղա.-

Հասկացողը կների

Մինչև վերջ նրան:


© Վոլֆգանգ Գյոթե

Թարգմանությունը՝ Եղիշե Չարենցի

Recent Posts

See All
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page