• Ներսեհ

Ոչ մի օր առանց բանաստեղծության

* * *

Ունենայի մի խեղճ տնակ,

Թեկուզ լիներ անլուսամուտ,

Բայց չզգայի այսքան մենակ,

Չլինեին օրերս մութ:


Չհեգնեին սերս բարի,

Չպղծեին հոգիս մաքուր,

Չխաչեին այսքան տարի,

Չմարեին հավատքս հուր...


© Վահրամ Հաճյան