top of page
  • Writer's pictureՆերսեհ

Ոչ մի օր առանց բանաստեղծության


ՎԱՀԱՆ ԹԵՔԵՅԱՆ

Փափագ


Անուշ հոգի մը ըլլար, Ես այն հոգվույն սիրահար, Ան իմ երկինքըս ըլլար։

Ես այդ հոգին պաշտեի Ինչպես երկինքը ծավի, Զայն հեռուե՜ն պաշտեի։

Ան ցոլանա՜ր սրտիս մեջ Իր լույսերովը անշեջ, Ես սուզվեի՜ անոր մեջ։

Անուշ հոգի՜ մը միայն, Ու գրկեի՜ ես անձայն Զայն հոգիիս մեջ միայն․․․

19 views0 comments

Recent Posts

See All
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page