top of page
  • Writer's pictureՆերսեհ

Ոչ մի օր առանց բանաստեղծության


ԱՆՈՒՇ ՆԱԳԳԱՇԵԱՆ

* * *


Թէ կեանքն իր խաղը Դարձեալ պիտ' խաղայ Եւ դուն ինձ գտնես Այլ թևերու մէջ... Չնեղուիս իմ սէր, Սէրը չանիծես, Չձգեցիր ինձ Ուրիշ ոչ մէկ ելք...։


Սպասեցի քեզ Ամբողջ կեանքս ես Եւ խոստումներդ Հացի տեղ կերայ։ Քեզ մի՛շտ պահեցի Երազներուս մէջ... Իրականութիւնն Անտեսելով մի՛շտ, Որ կողքիդ մնամ... Լոկ հետդ ըլլամ... Ի՞նչ ըրիր այսպէս... Ինչպէ՞ս կրցար դուն Ինձ վիրաւորել... Չէ՛, այդ կատակ չէր, Պարզապէս սուտ էր, Սուտ էր ամէն ինչ...


Այլ թևերու մէջ Թէ հանգիստ չզգամ՝ Դարձեալ չեմ դառնար, Չէ՛, ալ չեմ դառնար, Պիտի չդառնամ... Այս ցաւը ինծի Դարձեր է արդէն Սիրոյ հոմանիշ...


Չնեղուիս իմ սէր, Սէրը չանիծես, Կեանքի կատակին Զոհերն ենք մենք խեղճ...

Recent Posts

See All
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page