top of page
  • Writer's pictureՆերսեհ

Ոչ մի օր առանց բանաստեղծության


ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ

* * *


Քաոս է շուրջըս ... Քաոս՝ իմ կեանքը...

Թոհուբոհին մէջն այս անօրինակ

Կը ծփայ հոգիս ծովու երեսը,

Ու չեմ տեսներ ո՛չ հող եւ ոչ ցամաք...:


Ո՜հ, Դո՛ւն Արարիչը տիեզերքին...

Իջի՛ր այս անգամ ու նորն ստեղծենք::

Նոր աշխարհ, նոր մարդ ու նոր շունչ կեանքի...

Բայց ո՛չ քու ձեւով այս անգամ ստեղծենք...

10 views0 comments

Recent Posts

See All
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page