top of page
  • Writer's pictureՆերսեհ

Ոչ մի օր առանց բանաստեղծության


ՎԱՀՐԱՄ ՀԱՃՅԱՆ

* * *


Ինձ ի՞նչ մնաց կյանքում,

Չղողանջող մի զանգ,

Փլատակված մի վանք,

Մի հուսաբեկ տնքոց

Եվ առեղծված մի գոց․․․

18 views0 comments

Recent Posts

See All
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page