top of page
  • Ներսեհ

Ոչ մի օր առանց բանաստեղծության


ԱԹԱԲԵԿ ԽՆԿՈՅԱՆ

Ծիծեռնակին


Դու կապուտակ ծովով արի,

Թեթև, թեթև թևով արի.

Ծովի փրփուր լանջով արի,

Գարնան երգով, կանչով արի


Արի՜, արի՜ , սիրուն ծիծեռ,

Արի, արի, գարուն դու բեր:


Սևիկ-մևիկ աչիկ ունես,

Մկրատաձև պոչիկ ունես,

Ծովի փրփուր լանջով արի,

Գարնան շնչով, կանչով արի:


Արի՜, արի՜ , սիրուս ծիծեռ,

Արի, արի, գարուն դու բեր:


Ծիծեռնակով գարուն կգա,

Անծիծեռնակ գարուն չկա,

Ծովի փրփուր լանջով արի,

Գարնան շնչով, կանչով արի:


Արի՜, արի՜, սիրուն ծիծեռ,

Արի,՜, արի՜, գարուն դու բեր:

Recent Posts

See All
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page