top of page
  • Writer's pictureՆերսեհ

Ոչ մի օր առանց բանաստեղծության


ՀԱՄՈ ՍԱՀՅԱՆ

Գուցե հենց այստեղ


Ինձ թվում է, թե մի քանի անգամ

Հերքել եմ արդեն

Ես անդարձության օրենքն անողոք:

Մի քանի անգամ գնացել-եկել,

Ապրել եմ այսպես և ապրում եմ դեռ:

Ինձ թվում է, թե մի քանի անգամ

Ամենավերջին վերջինն եմ եղել

Եվ սպասում եմ վերջնական վերջին:

Ինձ թվում է, թե մի քանի անգամ

Տեսել եմ արդեն հավիտենության

Ամենավերջին ակնթարթը ես,

Որից դենը դեռ

Կա մի անսահման հավիտենություն:

Ինձ թվում է, թե մի քանի անգամ

Եղել եմ արդեն անսահմանության

Ամենավերջին սահմանի վրա,

Որից դենը դեո

Կա մի անվախճան անսահմանություն:

Եվ ի՞նչ իմանաս չենք հանդիպելու

Ամենավերջին հավիտենության

Ամենավերջին ժամի ժամանակ,

Ամենավերջին անսահմանության

Ամենավերջին սահմանի վրա,

Գուցե հենց այստեղ և այս նույն պահին:

— Խփիր, այս պահի կենացը խմենք,

Մի վայրկյան հետո գուցե չլինենք:

16 views0 comments

Recent Posts

See All
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page