• Ներսեհ

Ոչ մի օր առանց բանաստեղծության


ԱԹԱԲԵԿ ԽՆԿՈՅԱՆ

ԳԻՇԵՐ


Իջնում է գիշեր

Սարերի ուսին,

Փայլում է վերից

Կաթնագույն լուսին:


Վերից նայում է

Երկինքը ուրախ,

Քնած է գյուղը

Անհոգ ու խաղաղ:

Recent Posts

See All