top of page
  • Writer's pictureՆերսեհ

Ոչ մի օր առանց բանստեղծության Սիամանթո

ԱՂՕԹՔ

Կարապները թունաւորուած լիճերէն այս իրիկուն յուսահատօրէն գաղթեցին, Ու տրտում քոյրեր, թիարանին պատերուն տակ, եղբայրներ կ՚երազեն… Շուշանով ծաղկած դաշտերուն վրայ պատերազմները վերջացան, Ու գետնափորներու մէջէն գեղեցկուհիներ դագաղներու կը հետեւին, Եւ իրենց դէմքերը հողին ծռած՝ երգեցին.

«Օ՜, աճապարեցէ՛ք, մեր ցաւագին միսերը սառեցան այս անիրաւ խաւարներէն… Աճապարեցե՛ք դէպի մատուռն, ուր կեանքն աւելի գթած պիտի ըլլայ. Գերեզմանոցին մատուռն, ուր մեր եղբայրը կը քնանայ…»։

Հոգիիս մէջ այրի կարապ մը կը տանջուի, Ու հոն նոր թաղուած մեռելներուն վրայ Աչուըներէս վար արիւն անձրեւ մը կը տեղայ… Անդամալոյծներու բազմութիւններ կ՚անցնին սրտիս ճամբաներէն, Ու բոպիկ ոտքերով կոյրեր անոնց հետ՝ Աղօթողի մը պատահելու աստուածային յոյսով… Եւ անապատներու կարմիր շուներն ամբողջ գիշեր մը լացին, Յուսահատօրէն աւազներուն վրայ ողբալէ յետոյ, Անծանօթ ցաւի մը համար, որ չի հասկցուիր… Ու մտածումիս փոթորիկը անձրեւին հետ դադրեցաւ. Սառած ջուրերուն տակ ալիքներն անգթօրէն բանտարկուեցան. Հսկայական կաղնիներուն տերեւները, վիրաւորուած թռչուններու նման, Հոգեվարքի ճիչերով վար ինկան. Եւ խաւարչտին գիշերն անհունօրէն ամայացաւ, Ու մենաւոր ու արիւնոտ լուսնկային հետ, Մարմարեայ անշարժ ու բիւրաւոր արձաններու պէս՝ Մեր հողին բոլոր մեռելներն իրարու համար աղօթքի ելան…

4 views0 comments

Recent Posts

See All
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page