Search
  • Ներսեհ

Պաղտասար Դպիր «Ի նընջմանէդ արքայական»


Ի նընջմանէդ արքայական

Զարթիր, նազելի՜, իմ, զարթիր

Էհաս նըշոյլն արեգական.

Զարթիր, նազելի՜, իմ, զարթիր։


Պատկե՛ր սիրուն, տի՛պ բոլորակ,

Լըրացելոյ լուսնոյն քատա՛կ,

Ոչ գըտանի քեզ օրինակ,

Զարթի՛ր, նազելի՜ իմ զարթի՛ր։


Այդ քո տեսիլդ, զոր դու ունիս.

Արար ծառայ քեզ ըզգերիս,

Արեւակեզ գուցէ լինիս,

Զարթի՛ր, նազելի՜ իմ զարթի՛ր։


Ղարին սըրտիւ քանի՞ կոծամ,

Է՜ վարդ կարմիր եւ անթառամ.

Տե՛ս, թէ զիա՞րդ խըղճալի կամ,

Զարթի՛ր, նազելի՜ իմ զարթի՛ր։


Տապ եւ խորշակ ժամանեցին,

Զթերթիկ գեզոյդ այրել կամին,

Քանզի էանց գիշերն մըթին,

Զարթի՛ր, նազելի՜ իմ զարթի՛ր։


Է աննըման իմ գովելիս,

Ի մէջ ականց գեղ քո՝ մագնիս,

Ի ռահեակ սոյն թըւականիս,

Զարթի՛ր, նազելի՜ իմ զարթի՛ր։


© Պաղտասար Դպիր

Հետևեք մեզ
facebook-ում 
Contact Us
  • Facebook
  • Instagram

    Like what you read? Donate now and help me provide fresh news and analysis for my readers   

© Գիտե՞ք, թե,,,

© 2023 by "This Just In". Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now