top of page
  • Writer's pictureՆերսեհ

Սիոն 2020, Ապրիլ-Յուլիս, Թիվ 4-7


Սիրելի ընթերցողներ, լույս է տեսել Երուսաղեմի հայոց պատրիարքութ-յան «Սիոն» պաշտոնաթերթի՝ 2020 թվականի երկրորդ՝ Ապրիլ-Հուլիս, թիվ 4-7 համարը:

(PDF) տարբերակը բեռնելու համար սեղմեք ներքևում զետեղված փասթա-թղթի վրա:


ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ


ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ

Ամենապատիւ Ս. Պատրիարք Հօր պատգամը Ս. Յարութեան տօնին առիթով:


ԱՂԲԻՒՐԱԳԻՏԱԿԱՆ

ՀԱՅԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ - Սուրբ Յովհան Օձնեցին վրացական աղբիւրներում:


ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԱԿԱՆ

ՈՍԿԱՆ ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ - Կամաւոր մարտիկի խօսքը (ի տես 1915-ի Մեծ Եղեռնին):

ԳՐ. Հ. ԳԱԼՈւՍՏԵԱՆ - Դուն:

ԽՐԻՄԵԱՆ ՀԱՅՐԻԿ - Հրաւիրակ Երկրին Աւետեաց:


ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ

ԴՈԿՏ. ԶԱՒԷՆ ԱՒ. ՔՀՆՅ. ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ - Մաղաքիա Պատրիարք Օրմանեանի «Ազգապատում» երկին շարունակութիւնը ի յուշ մեծ պատմաբանին:


ԳՐԱԿԱՆ

MICHAEL E. STONE - A poem by Hovhannes Erznkac'i Pluz (Armenian and English).


ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ

ՎԱՐԴԻԹԵՐ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ - Երաժշտական քարակերտ վկայութիւնները:


ԿՐՕՆԱԿԱՆ

NAVASART MARDOYAN - The relation between the Orthodox and the Armenian church (12 century).


ՁԵՌԱԳՐԱԿԱՆ

ԽԱՉԻԿ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ - Նորայայտ բառեր եւ բառերի նոր վկայութիւններ ԺԳ. դարի հայերէն ձեռագրերի յիշատակարաններում:

ԴՈԿՏ. ՆԵՐՍԷՍ ԱՒ. ՔՀՆՅ. ՆԵՐՍԷՍԵԱՆ - Ֆ. Կ. Կոնիբերի Նիկողայոս Ադոնցի «Հա-յաստանը Յուստինիանոսի դարաշրջանում» անգլերէն առաջին թարգմանութեան նո-րայայտ բնագիրը:


ՄԱՏԵՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

ՆԵՐՍԵՀ ԱԲԵՂԱՅ ԱԼՈՅԵԱՆ - Ընդհանուր բովանդակութիւն «Սիոն»-ի (1970-1975):


ՅՈԲԵԼԵԱՆ

ՆԵՐՍԵՀ ԱԲԵՂԱՅ ԱԼՈՅԵԱՆ - Հայոց Հայրիկը (Ծննդեան 200-ամեակի առթիւ):

ԿՈՐԻՒՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ԲԱՂԴԱՍԱՐԵԱՆ - Խրիմեան Հայրիկի սենեակը Երուսաղէմի Սրբոց Յակոբեանց Վանքում (Ծննդեան 200-ամեակի առթիւ):

ՂԱԶԱՐՈՍ ԱՂԱՅԵԱՆ - Իմ տեսակցութիւնը Խրիմեան Հայրիկի հետ:

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԹՈւՄԱՆԵԱՆ - Երկու Հայր:


ՍՈՒՐԲ ԳՐԱԿԱՆ

ՏՕՔԹ. Յ. ԹՕՓՃԵԱՆ - Տելիչեան խնդիրը (Ս. Գիրքը եւ Բաբելոն):


ՍՈՒՐԲ ՅԱԿՈԲԻ ՆԵՐՍԷՆ

ՆԵՐՍԵՀ ԱԲԵՂԱՅ ԱԼՈՅԵԱՆ - Covid 19 կամ Քորոնա ժահրը եւ անոր հետեւանքները Երուսաղէմի մէջ:

- Ժառանգաւորաց Վարժարանի եւ Ընծայարանի ամավերջի հանդէս:

- Սրբոց Թարգմանչաց Վարժարանի Շրջանաւարտից հանդէս:

- Եկեղեցականք - Բեմականք:

- Պաշտօնականք:


ՅԱՅՏԱՐԱՐՈւԹԻՒՆ

Սաղիմաբնակ եւ Սփիւռքի մէջ բնակող նախկին Երուսաղէմցիներու ուշադրութեան:

Յօդուածագիրներու ուշադրութեան:


Sion-2020 April-July Final
.pdf
Download PDF • 9.77MB
114 views0 comments
Հետևեք մեզ
facebook-ում