top of page
  • Ներսեհ

Սիոն 2020, Օգոս. - Դեկտ, Թիվ 8-12


Սիրելի ընթերցողներ, լույս է տեսել Երուսա-ղեմի հայոց պատրիարքության «Սիոն» պաշ-տոնաթերթի՝ 2020 թվականի վերջին՝ Օգոս-տոս - Դեկտեմբեր, թիվ 8-12 համարը:

(PDF) տարբերակը բեռնելու համար սեղմեք ներքևում զետեղված հղման վրա:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ


ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆԱԿԱՆ

ՏԻԳՐԱՆ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ - Դանիէլ Մարգարէի տեսիլքը. «Հինաւուրցն Աստուծոյ պատկերը Նո-րավանքում»:


ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ

ՈՎՍԱՆՆԱ ԻՍՐԱՅԷԼԵԱՆ - Մեծ տէրութիւննե-րը եւ համաշխարհային անդրադարձը Լեռ Կամսարի երկերում:

ԱՆԱՀԻՏ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ - Լ. Շանթի «Հին Աստուածներ» դրամայի գեղարուեստական

իւրայատկութիւնները եւ կերպարակերտման առանձնայատկութիւնները:


ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԱԿԱՆ

ԵՂԻՎԱՐԴ - Ղարաբաղ:

ՀՄԱՅԵԱԿ ԳՐԱՆԵԱՆ - Բեթղեհէմ:

ԳՐ. Հ. ԳԱԼՈՒՍՏԵԱՆ - Նոր ստեղծում:


ԼԵԶՈՒԱԲԱՆԱԿԱՆ

ՎԱԼՏԵՐ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ - Վրացական եւ իրանական առած-ասացուածքները:

ՆԱԶԻԿ ԱՍԱՏՐԵԱՆ - Մովսէս Խորենացու «Ողբ»-ի աշխարհաբար թարգմանութիւննե-րը ըստ Ստ. Մալխասեանի եւ Բ. Ուլուբաբեանի:

ԿՐՕՆԱԿԱՆ

ՆԱՒԱՍԱՐԴ ՄԱՐՏՈՅԵԱՆ - Քահանայական աստիճանի պարտականութիւններն ու ի-րաւունքները (Շար 1.):

ՁԵՌԱԳՐԱԿԱՆ

ԴՈԿՏ. ՆԵՐՍԷՍ ԱՒ. ՔՀՆՅ. ՆԵՐՍԷՍԵԱՆ - «Յաճախապատում» ճառերի նորագիւտ հրատարակութիւն:

ՄԱՏԵՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

ՆԵՐՍԵՀ ԱԲԵՂԱՅ ԱԼՈՅԵԱՆ - Ընդհանուր բովանդակութիւն «Սիոն»-ի (1976-1980):


ՅՈԲԵԼԵԱՆՆԵՐ

ԴՈԿՏ. ԶԱՒԷՆ ԱՒ. ՔՀՆՅ. ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ - Երուսաղէմի հոգեւորականաց հաւաքը Զաքարիա Կոփեցիի եւ Եղիշէ Դուրեան Պատրիարքներու յոբելեանները (1980) (Եղիշէ Տէրտէրեան եւ Շնորհք Գալուստեան Պատրիարքներու մահուան 30-ամեակի առթիւ):

ՆԵՐՍԵՀ ԱԲԵՂԱՅ ԱԼՈՅԵԱՆ - Նահապետը՝ Ղեւոնդ Ալիշան (Ծննդեան 200-ամեակի առթիւ):

Քահանայութեան 60-ամեակ Հոգեշնորհ Տ. Ժիրայր Ծ. Վարդապետ Թաշճեանի:


ՊԱՏՄԱԿԱՆ

ՏԻԳՐԱՆ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆՑ - Զաքարեանների անկախ պետականութեան վերականգնման

փիլիսոփայական հիմնաւորումները:

ՄԱՐԻԱՄ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ - Հայ-թուրքական պատերազմը «Ճակատամարտ»-ի էջերում:


ՍՈՒՐԲ ԳՐԱԿԱՆ

ՏՕՔԹ. Յ. ԹՕՓՃԵԱՆ - Տելիչեան խնդիրը (Ս. Գիրքը եւ Բաբելոն):


ՍՈՒՐԲ ՅԱԿՈԲԻ ՆԵՐՍԷՆ

Ծայրագոյն Վարդապետական աստիճանի տըւչութիւն:

Տ. Ասպետ Ծայրագոյն Վարդապետ Պալեան:

Տ. Բարսեղ Ծայրագոյն Վարդապետ Գալէմտէրեան:

Տ. Վանիկ Ծայրագոյն Վարդապետ Մանկասարեան:

Տ. Թէոդորոս Ծայրագոյն Վարդապետ Զաքարեան:

Եկեղեցականք- Բեմականք:

Պաշտօնականք:


ԱՅԼԵՒԱՅԼՔ

ՆԵՐՍԵՀ ԱԲԵՂԱՅ ԱԼՈՅԵԱՆ - Տարեկան գիշերային ուխտագնացութիւն դէպի Ս. Աստ-ւածամօր Տաճար:

- Տարեմուտ Ժառանգաւորաց Վարժարանի եւ Ընծայարանի:

- Հաղորդագրութիւն Արցախեան պատերազմի մասին:

- Ատրճէյճանի զէնքի մատակարարումը դադրեցնելու խնդրանքով Ամեն. Տ. Նուրհան Պատրիարք նամակով դիմած է Իսրայէլի նախագահին:

- Ատրճէյճանի զէնքի մատակարարումը դադրեցնելու խնդրանքով Ամեն. Տ. Նուրհան Պատրիարք նամակով դիմած է Իսրայէլի վարչապետին:

- Զօրակցութեան աղօթք:

- Մոմավառութիւն ի յիշատակ Արցախեան հերոսներու:

- Ուրարի տըւչութիւն:

- Ս. Աթոռոյս կողմէ 50 000 ԱՄՆ տոլարի նուիրատուութիւն Արցախի:

- Ամեն. Տ. Նուրհան Պատրիարք Մանուկեան նամակով դիմած է Ռուսիոյ նախագահ՝ Վսեմաշուք Տիար Վլատիմիր Փութինի:

- Նոյեմբեր 22, Յիշատակի օր:

- Աստուածամօր յախճապակեայ պատկերի զետեղում Նազարէթի Աւետման եկեղեցւոյ գաւիթը:

- Լատինաց նորանշանակ Պատրիարքի առաջին պաշտօնական մուտքը Ս. Յարութեան Տաճար:


ՏԽՐՈՒՆԻ

ՆԵՐՍԵՀ ԱԲԵՂԱՅ ԱԼՈՅԵԱՆ - Հանգիստ Տ. Հայրիկ Վարդապետ Գալայճեանի:

Ամենապատիւ Պատրիարք Սրբազան Հօր կողմէ խօսուած դամբանականը ի Ս. Յակոբ:

Յօդուածագիրներու ուշադրութեան:

Ցանկ նիւթոց 2020 տարւոյ:

Sion-2020 August-December Final With Cov
.
Download • 25.34MB

172 views0 comments
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page