• Ներսեհ

Սիոն 2021, Հունվար-Փետրվար-Մարտ, Թիվ 1-2-3


Սիրելի ընթերցողներ, լույս է տեսել Երուսա-ղեմի հայոց պատրիարքության «Սիոն» պաշ-տոնաթերթի՝ 2021 թվականի առաջին՝ Հուն-վար-Փետրվար-Մարտ, թիվ 1-2-3 համարը:

(PDF) տարբերակը բեռնելու համար սեղմեք ներքևում զետեղված հղման վրա:


ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ Ամանոր - 5

Բարիք գործէ՛ եւ ջուրը նետէ - 6

Ամենապատիւ Պատրիարք Ս. Հօր Ծննդեան Պատգամը Բեթղեհէմի Սուրբ Այրէն - 7


ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ

ԱՆԱՀԻՏ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ - Եղիշէ Չարենցի «Է-մալէ Պրոֆիլը Ձեր» շարքը եւ եւրոպական պո-եզիան - 10

ԵՂԻՇԷ ՎԱՐԴԱՊԵՏ (ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ) - Մարդկայինը Օշականի մէջ - 16


ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԱԿԱՆ

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԿԱՐՆԵՑԻ - Տաղ ի վերայ Սրբոյ Ծննդեան տեղւոյն, որ ի Բեթղեհէմ - 21

ՄԵՍՐՈՊ ՔՀՆՅ. ԴԱՐԲԻՆԵԱՆ - Կաղանդ - 23

ՀՄԱՅԵԱԿ ԳՐԱՆԵԱՆ - Հրաժեշտ հոգետան - 24

- Այս ծառերը, Տէ՜ր... - 25

ԵՂԻՎԱՐԴ - Գարեգին Կաթողիկոս (Նուիրուած Գարեգին Ա. Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթո-ղիկոսին) - 23

ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ

REVD. DR. ZAVEN ARZOUMANIAN - Armenian church hymns St. Nersess Shnorhali the graceful (1103-1173), Armenian church hymnbook, 1936, Jerusalem - 27


ԳՐԱԿԱՆ

ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԴԱԴԱՅԵԱՆ - Տոնիկաշէն (Երեւակայական ճամբորդութիւն պատմութեան բաւիղներում՝ COVID-19-ի պայմաններում) - 33


ԼԵԶՈՒԱԲԱՆԱԿԱՆ

ՎԱՐԴՈՒՀԻ ԲԱՐՍԵՂԵԱՆ - Դաւիթ Վարդապետ Ալաւկայ Որդու «Կանոնական Աւրէնս-դրութեան» գրաբարեան դարձուածքները - 44

ԶԻՆԱ ՕՀԱՆԵԱՆ - Բարսեղ Կեսարացու «Գիրք Պահոց» թարգմանական երկի հոլովման համակարգը - 49


ԾԻՍԱԿԱՆ

ԿԱՐԷՆ ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ - Շուշպաների կիրառութիւնը ժողովրդական սրբավայրերում - 58


ԿՐՕՆԱԿԱՆ

ՆԱՒԱՍԱՐԴ ՄԱՐՏՈՅԵԱՆ - Քահանայական աստիճանի պարտականութիւններն ու ի-րաւունքները (Վերջ) - 66

ԵՂԻՇԷ ՎԱՐԴԱՊԵՏ (ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ) - Մոգեր 74

REVD. DR. NERSESS NERSESSIAN - The See of Holy Etchmiadzin and The Vatican: A chronicle of the contacts between Armenian Catholicos and Popes - 78


ՁԵՌԱԳՐԱԿԱՆ

REVD. DR. ZAVEN ARZOUMANIAN - The largest Armenian manuscript the Jarrendir of Mush (Lectionary of Mush) 1202 AD (1917-2021) - 88


ՄԱՏԵՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

ՆԵՐՍԵՀ ԱԲԵՂԱՅ ԱԼՈՅԵԱՆ - Ընդհանուր բովանդակութիւն «Սիոն»-ի (1981-1985) - 90


ՅՈԲԵԼԵԱՆ

ՆԵՐՍԵՀ ԱԲԵՂԱՅ ԱԼՈՅԵԱՆ - Լոյսի եւ ուրախութեան կոմպոզիտորը (Առնօ Բաբա-ջանեանի ծննդեան 100-ամեակի առթիւ) - 101


ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ

ԱՐՇԱԿ ԱԲԵՂԱՅ ՂԱԶԱՐԵԱՆ - Նոր գտածոներ Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարքութեան

«Վարդապետաց զբօսանաց պարտէզ»-ին մէջ - 106

ՍՈՒՐԲ ԳՐԱԿԱՆ

ՏՕՔԹ. Յ. ԹՕՓՃԵԱՆ - Տելիչեան խնդիրը, Ս. Գիրքը եւ Բաբելոն (Մաս Դ.) - 114


ՎԻՄԱԳՐԱԿԱՆ

ԱՐՍԷՆ ՅԱՐՈԹԻՒՆԵԱՆ - Վիմագրական նոր վկայութիւն Մելիք Հայկազ Բ.-ի գործունէ-ութիւնից - 119


ՍՈՒՐԲ ՅԱԿՈԲԻ ՆԵՐՍԷՆ

ԱՅԼԵՒԱՅԼՔ

ՆԵՐՍԵՀ ԱԲԵՂԱՅ ԱԼՈՅԵԱՆ - Իսրայէլի մէջ Ռուսիոյ դեսպան՝ Տիար Անատոլի Վիքթո-րով այցելեց Պատրիարքարան - 133

- Հայոց Սուրբ Ծնունդը Բեթղեհէմի մէջ - 133

- Տարեկան ուխտագնացութիւն դէպի Յորդանան գետ - 134

- Լատինաց նորանշանակ Պատրիարքին առաջին այցը Պատրիարքարան - 134

- Աստուածամօր յախճապակեայ պատկերի օրհնութիւն ի Նազարէթ - 134

- Բեթղեհէմի զինուորապետին այցը Պատրիարքարան - 135

- Օծում Ս. Եղիա եկեղեցւոյ նորահաստատ խորանի ի Հայֆա - 135

- Սուրբ Պատարագ Ասորւոց Ս. Մարկոս եկեղեցին - 135

- Սարկաւագաց Ձեռնադրութիւն - 136


ՏՐՑ. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԽՈՒԴԱՎԵՐԴԵԱՆ - Եկեղեցականք - Բեմականք - 138

Յօդուածագիրներու ուշադրութեան - 142


Sion-2021 January-March, Final with cove
.
Download • 19.05MB

124 views0 comments
Հետևեք մեզ
facebook-ում