top of page
  • Ներսեհ

«Սիոն» 2021, Օգոստոս-Դեկտեմբեր, Թիւ 8-12


Սիրելի ընթերցողներ, լույս է տեսել Երուսա-ղեմի հայոց պատրիարքության «Սիոն» պաշ-տոնաթերթի՝ 2021 թվականի վերջին՝ Օգոս-տոս-Դեկտեմբեր, թիվ 8-12 համարը:


(PDF) տարբերակը բեռնելու համար սեղմեք ներքևում զետեղված հղման վրա:


ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ


ՓՈԽԱՆ ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆԻ

Ն.Ա.Մ.

«Որք զերկաւոր մեծութիւն փառաց՝ խաւար կո-չիցին» - 279


ԱՐՈՒԵՍՏ

ԱՇԽԵՆ ԵՆՈՔԵԱՆ - Արտաւանի եկեղեցու բարաւորի «Տիրամայրը Մանկան հետ» պատկերաքանդակը - 281


ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԱԿԱՆ

ԽՈՐԷՆ ԵՊ. ՆԱՐՊԷՅ - Հայր մեր որ յերկինս - 291

Յ. ՈՍԿԱՆ - Վտարանդի առ ոգի Հայաստանի - 292

ՅԱԿՈԲ ԱՐՔ. ԳԼՆՃԵԱՆ - Լոյս - 294

ԵՂԻՎԱՐԴ - Օրեր - 295

ՀՄԱՅԵԱԿ ԳՐԱՆԵԱՆ - Իրիկուան աղօթք - 296


ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ

ՌՈԶԱ ԳԱԼՍՏԵԱՆ - Համօ Սահեան եւ Ֆրեդերիկո Գարսիա Լորկա - 297

ԱՆԱՀԻՏ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ - Արշակ Բ.-ն Բուզանդի «Պատմութեան» համապատկերում - 306

ՎՈՎԱ ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ - Անուշ Ասլիբեկեանի տողերում միակն ու ուրիշը հայրենիքն է - 312

ՍԵՒԱՆ ՏԷՅԻՐՄԵՆՃԵԱՆ - Փորձ մը եւ ո՛չ գործ մը (Քասիմի «Աշխարհաբար Նարեկ»-ի վերահրատարակութեան առթիւ) - 317

ԳՐԱԿԱՆ

MICHAEL E. STONE - Khachatur Kecharetzi: Four poems - 323


ԼԵԶՈՒԱԲԱՆԱԿԱՆ

ԱՆՆԱ ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ - Նոր Հայկազեան բառարանի դարձուածային միաւորների իմաստային խմբերը - 329

ԶԱՒԷՆ ԱՒ. ՔՀՆՅ. ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ - Դասական յունարէնի եւ դասական գրաբարի առանձնայատկութիւններէն «Այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէ» - 335


ԿՐՕՆԱԿԱՆ

REVD. DR. ZAVEN ARZOUMANIAN - Tradition and the Armenian church: Dogmatic-Traditional-National - 337


ՁԵՌԱԳՐԱԿԱՆ

ՀԱՅԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ - Սողոմոն Իմաստունը եւ եօթանասուն երկու դեւերը. Ձեռագրագի-տական էսքիզներ - 340


ՄԱՏԵՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

ՆԵՐՍԵՀ ԱԲՂ. ԱԼՈՅԵԱՆ - Ընդհանուր բովանդակութիւն «Սիոն»-ի (1991-1995) - 352


ՅՈԲԵԼԵԱՆ

ԶԱՒԷՆ ԱՒ. ՔՀՆՅ. ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ - Եւրոպայի հնագոյն եւ նորագոյն հայ եկեղեցիները. Հոլանտայի Ս. Հոգի եւ Պելճիքայի Ս. Մարիամ Մագդաղենացի (Գիւտ Արքեպիսկոպոս Նագգաշեանի յիշատակին) - 368:

ՆԵՐՍԵՀ ԱԲՂ. ԱԼՈՅԵԱՆ - Սկիւտարի Սոխակը (Պետրոս Դուրեանի ծննդեան 170-ամեակի առթիւ) - 371


ՊԱՏՄԱԿԱՆ

ՏԻԳՐԱՆ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆՑ - Վաչուտեան տոհմի իշխանուհիները մշակութային բարե-րարներ - 381


ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ

REVD. DR. ZAVEN ARZOUMANIAN - The Armenian church. Genuine support to the Armenian Nation - 392


ՍՈՒՐԲ ԳՐԱԿԱՆ

ՏՕՔԹ. Յ. ԹՕՓՃԵԱՆ - Տելիչեան խնդիրը, Ս. Գիրքը եւ Բաբելոն, Աշխարհի ստեղծա-գործութիւնը (Մաս Զ.) - 395


ՍՈՒՐԲ ԳՐԱԿԱՆ

ՀԱՅԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ, ԱՄԱԼՅԱ ԴԻԼԱՆԵԱՆ - «Գրաֆիտի» երեւոյթը միջնադարեան վիմագրերում - 400


ՍՈՒՐԲ ՅԱԿՈԲԻ ՆԵՐՍԷՆ

ԱՅԼԵՒԱՅԼՔ

ՆԵՐՍԵՀ ԱԲԵՂԱՅ ԱԼՈՅԵԱՆ - Հանդիպում Բեթղեհէմի նահանգապետին հետ - 408

- Տարեկան գիշերային ուխտագնացութիւն դէպի Ս. Աստուածամօր տաճար - 408

- Տարեմուտ Սրբոց Թարգմանչաց վարժարանի - 408

- Տարեմուտ Ժառանգաւորաց վարժարանի եւ Ընծայարանի - 408

- Դպրութեան աստիճանի տըւչութիւն - 409

- Տարեկան ուխտագնացութիւն դէպի Ռամլէի Ս. Գէորգ վանք - 409

- Ֆրանչիսկեան Ուխտի նոր մեծաւորի պաշտօնական մուտքը Ս. Յարութեան տաճար - 410

- Տարեկան ուխտագնացութիւն դէպի Փիլիպպոսի աղբիւր - 410

- Տարեկան ուխտագնացութիւն դէպի Յոպպէի Ս. Նիկողայոս Հայոց վանք - 410

- Պաշտօնականք - 416

ՏՐՑ. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԽՈՒԴԱՎԵՐԴԵԱՆ - Եկեղեցականք - Բեմականք - 411

ՍԵՒԱՆ ԱՐՔ. ՂԱՐԻՊԵԱՆ - Բարեպաշտական նուէրներ 2020-2021 տարւոյ - 417

ԱՆՆԱ ԿԷՃԷՔՈՒՇԵԱՆ - Ս. Աթոռոյս Կիւլպէնկեան Մատենադարանը շնորհակալու-թեամբ ստացած է հետեւեալ գրքերը - 419


Յօդուածագիրներու ուշադրութեան - 421

Ցանկ նիւթոց 2021 տարւոյ - 422

Sion-2021 August-December Final
.pdf
Download PDF • 16.21MB

125 views0 comments
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page