top of page
  • Ներսեհ

«Սիոն» 2022, Ապրիլ - Յուլիս, Թիւ 4-7


Սիրելի ընթերցողներ, լույս է տեսել Երուսա-ղեմի հայոց պատրիարքության «Սիոն» ամ-սագրի 2022 թվականի Ապրիլ - Հուլիս, թիվ 4-7 համարը հետևյալ բովանդակությամբ․


ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ


ՓՈԽԱՆ ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆԻ

Ն.Ա.Մ.

«Եւ զառաջնորդ կենաց սպաննիք, զոր Աստ- ւած յարոյց ի մեռելոց, որում մեք իսկ վկայեմք» - 119


ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ

ՆԵՐՍԵՀ ԱԲԵՂԱՅ ԱԼՈՅԵԱՆ - Կնոջ կերպաւո-րումը Ծերենցի վէպերում - 123


ՈՎՍԱՆՆԱ ԻՍՐԱՅԷԼԵԱՆ - «Սասունցի Դաւիթ» էպոսի թումանեանական մշակումը ժողովրդական տարբերակների զուգահեռներում - 138


ՎՈՎԱ ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ - Հայ ժամանակակից երկու արձակագիրների ստեղծագործու-թիւնների ժանրային հնարաւորութիւնները - 144


ԱՐՄԱՆ ՅԱԿՈԲԵԱՆ - Եգիպտոսի հայերի ասոյթները - 153


OVSANNA KHACHATRYAN - The Genre Of The Graṛajkʻ In Armenian Manuscripts - 176


ԴՈԿՏ․ ԶԱՒԷՆ ԱՒ․ ՔՀՆՅ ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ - Ղեւոնդ եւ Ուխտանէս պատմիչներու անգ-լերէն առաջին թարգմանութիւնները - 183


ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ

ԱԷԼԻՏԱ ԴՈԼՈՒԽԱՆԵԱՆ - Հայ բանագիտութեան նուիրեալի նոր գիրքը - 188


ԿՐՕՆԱԿԱՆ

ԴՈԿՏ․ ՆԵՐՍԷՍ ԱՒ․ ՔՀՆՅ ՆԵՐՍԷՍԵԱՆ - Քաղկեդոնի ժողովի ընթացքը եւ հետապըն-դած նպատակների քննութիւնը Թրուլլոյի հինգերորդ-վեցերորդ [Synodus quinsexta] Տիեզերական ժողովներում - 195


ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ

ԴՈԿՏ․ ԶԱՒԷՆ ԱՒ․ ՔՀՆՅ ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ - Հայագիտական հրատարակութիւններ Խորհրդային Հայաստանի շրջանին (1920-1980) - 212


ՄԱՏԵՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

ՆԵՐՍԵՀ ԱԲԵՂԱՅ ԱԼՈՅԵԱՆ - Ընդհանուր բովանդակութիւն «Սիոն»-ի (2001-2005), (Շար․ 7) - 217


ՅՈԲԵԼԵԱՆ

ՏԱԹԵՒԻԿ ՄԵՐՋԱՆԵԱՆ - Հաւլաբարի «Լռակեաց տղան» (Նար-Դոսի ծննդեան 155-ամ-եակի առթիւ) - 232


ՄԱՐԻԱՄ ՕՀԱՆԵԱՆ - Յովսէփ Օրբելու հնագիտական արշաւը դէպի Աղթամարի կղզի (Յովսէփ Օրբելու ծննդեան 135-ամեակի առթիւ) - 241

REVD. FR. ZAVEN ARZOUMANIAN - Yerevan State University Founding Rectors Prof. Hagop Manandian, Catholicos Karekin I Hovsepian (1921-2021) - 250


ՍՈՒՐԲ ԳՐԱԿԱՆ

ՏՕՔԹ. Յ. ԹՕՓՃԵԱՆ - Տելիչեան խնդիրը, Ս. Գիրք եւ Բաբելոն (Մաս Թ. - Ժ.), (Շար․ 7) - 253


ՑԵՂԱՍՊԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

ԼՈՒՍԻՆԷ ՍԱՀԱԿԵԱՆ - Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարքարանում պահուող «Տեղեկա-տու Դիւանի» հայկական հարցի եւ Հայոց ցեղասպանութեան արխիւի պատմութիւնը եւ «Բովանդակութիւնը» - 259


ՇՈՒՇԱՆ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ, ՀԱՅԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ, ԳԱՌՆԻԿ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ - Դիտար-կումներ նորագոյն շրջանում Հայոց նահատակութեան եւ նահատակութեան վայրերի շուրջ - 285


ՍՈՒՐԲ ՅԱԿՈԲԻ ՆԵՐՍԷՆ

ԱՅԼԵՒԱՅԼՔ

ՆԵՐՍԵՀ ԱԲՂ. ԱԼՈՅԵԱՆ - Հայոց Ցեղասպանութեան 107-րդ տարելից - 305

- Հայոց Ցեղասպանութեան 107-րդ տարելիցին նուիրուած յուշ-երեկոյ գիտաժողով - 305

- 44-օրեայ պատերազմի ընթացքին վիրաւորուած հերոս զինուորներ մեր մէջ - 306

- Սրբոց Թարգմանչաց Վարժարանի շրջանաւարտից հանդէս - 306

- Ոտնագնդակի ընկերային խաղ Ժառանգաւորաց վարժարանի եւ Յունաց հոգեւոր վար-ժարանի ուսանողներու միջեւ - 307

- Ժառանգաւորաց Վարժարանի եւ Ընծայարանի Ամավերջի հանդէս - 307

- Հոգեւոր պետերու այցը Սուրբ Յարութեան տաճարի յատակի եւ հիմերու նորոգութեան եւ ամրացման վայր - 308

- Յուշ-երեկոյ նուիրուած 44-օրեայ պատերազմի ընթացքին նահատակուած բարեյիշա-տակ Նարեկ Սարկաւագ Պետրոսեանին - 308

- ԱՄՆ նախագահ Ճօ Պայտընի այցը Բեթղեհէմի Սուրբ Ծննդեան տաճար - 308

- Սարկաւագական ձեռնադրութիւն - 309

- Յուղարկաւորութիւն Ասորւոց Արքեպիսկոպոս Գերաշնորհ Տ․ Մար Գաբրիէլ Տահոյի - 309

- Պաշտօնականք - 318


ԴԻՒԱՆ ՍՈՒՐԲ ԱԹՈՌՈՅ

- Յայտարարութիւն «Լոյսի» արարողութեան վերաբերեալ - 310

- Երկրորդ Յայտարարութիւն «Լոյսի» - 310


ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՍԱՐԿԱՒԱԳ ԽՈՒՏԱՎԵՐՏԵԱՆ - Եկեղեցականք - Բեմականք - 312

Յօդուածագիրներու ուշադրութեան - 320


(PDF) տարբերակը բեռնելու համար սեղմեք ներքևում զետեղված հղման վրա:

Sion-2022 April-July, 4-7 Final
.pdf
Download PDF • 21.06MB

353 views0 comments
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page