top of page
  • Writer's pictureՆերսեհ

«Սիոն» 2022, Յունուար-Փետրուար-Մարտ, Թիւ 1-2-3


Սիրելի ընթերցողներ, լույս է տեսել Երուսա-ղեմի հայոց պատրիարքության «Սիոն» ամ-սագրի 2022 թվականի առաջին՝ հունվար-փե-տրվար-մարտ, թիվ 1-2-3 համարը:


(PDF) տարբերակը բեռնելու համար սեղմեք ներքևում զետեղված հղման վրա:



ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ


ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆԻ

Ն.Ա.Մ.

- Ընտրութիւնը մերն է - 5

- Ծիածանը - 6

Ամենապատիւ Պատրիարք Ս. Հօր Ծննդեան Պատգամը Բեթղեհէմի Սուրբ Այրէն - 7


ԱՐՈՒԵՍՏ

ՎՈՎԱ ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ - «Իմ ընտանիքը իմ ճամպրուկում է» եւ «Գոմէշը» մոնո-ներկա-յացումների կառուցուածքա-բովանդակային առանձնայատկութիւնները - 10


ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԱԿԱՆ

ՅԱԿՈԲ ԱՐՔ. ԳԼՆՃԵԱՆ - Ինչի՞դ է պէտք - 16

ՀՄԱՅԵԱԿ ԳՐԱՆԵԱՆ - Բեթղեհէմ - 17


ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ

ՆԵՐՍԵՀ ԱԲՂ. ԱԼՈՅԵԱՆ - Արդի գրական արեւմտահայերէնի լեզուական նորմը եւ Երուսաղէմի հայութեան խօսուածքը - 18


ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ

ՎՈՎԱ ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ - Լաուրա Մարտիրոսեան, «Գրականագիտական դիտումներ ժամանակի մէջ», Երեւան, Հայաստան հրատ., 2021, էջ 528 - 35


ԼԵԶՈՒԱԲԱՆԱԿԱՆ

REVD. FR. ZAVEN ARZOUMANIAN, PhD - Language of worship in the Armenian Church - 40


ԿՐՕՆԱԿԱՆ

REVD. FR. ZAVEN ARZOUMANIAN, PhD - Armenian Church Councils, Catholicos John III of Otsoon, 24 Councils 4th to 17th Centuries - 42


ՁԵՌԱԳՐԱԿԱՆ

ՈՎՍԱՆՆԱ ՔԷՇԻՇԵԱՆ - Սարգիս Պիծակի նորայայտ ինքնանկարը Երուսաղէմի Հմր 1930 ձեռագիր Աստուածաշնչում - 45


ՄԱՏԵՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

ՆԵՐՍԵՀ ԱԲՂ. ԱԼՈՅԵԱՆ - Ընդհանուր բովանդակութիւն «Սիոն»-ի (1996-2000) - 57


ՊԱՏՄԱԿԱՆ

ԱՐՓԵՆԻԿ ՂԱԶԱՐՈՍԵԱՆ - Հիւսիս-Կովկասեան ժողովուրդների մասին վկայութիւննե-րը «Աշխարհացոյցում» - 74


ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ

ՍԵՒԱՆ ՏԷՅԻՐՄԵՆՃԵԱՆ - Այնթապէն Երուսաղէմ, Սկիզբ Նորայր Արք. Պօղարեանի - 84

ԴՈԿՏ. ԶԱՒԷՆ Ա. ՔՀՆՅ. ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ - 15-րդ դարու Եւրոպայի վերածնունդը Բա-ղէշի Ամրդոլի համալսարանը եւ չորս մեծերը - 88

REVD. FR. ZAVEN ARZOUMANIAN, PhD - The Armenian Patriarchate of Jerusalem during the first world war - 92

ՍՈՒՐԲ ԳՐԱԿԱՆ

ՏՕՔԹ. Յ. ԹՕՓՃԵԱՆ - Տելիչեան խնդիրը, Ս. Գիրքը եւ Բաբելոն, Աշխարհի ստեղծա-գործութիւնը (Մաս Է.-Ը.) - 94


ՎԻՄԱԳՐԱԿԱՆ

ԼՈՒՍԻՆԷ ԹՈՒՄԱՆԵԱՆ, ՀԱՅԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ - Աղթամարի մի վկայագրի վերծանման շուրջ - 100


ՍՈՒՐԲ ՅԱԿՈԲԻ ՆԵՐՍԷՆ

ԱՅԼԵՒԱՅԼՔ

ՆԵՐՍԵՀ ԱԲՂ. ԱԼՈՅԵԱՆ - Հայոց Սուրբ Ծնունդը Բեթղեհէմի մէջ - 105

- Տարեկան ուխտագնացութիւն դէպի Յորդանան գետ - 106

- Իսրայէլի Զբօսաշրջութեան նախարարը այցելեց Սուրբ Յարութեան Տաճար - 106

- Ուրարի տըւչութիւն - 106

- Շնորհաւորագիր Հայաստանի Հանրապետութեան նորընտիր նախագահ Տիար Վահագն Խաչատուրեանին - 106

- Սուրբ Յարութեան Տաճարի յատակի վերանորոգութեան մեկնարկ - 107

- Պաշտօնականք - 112


ՏՐՑ. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԽՈՒԴԱՎԵՐԴԵԱՆ - Եկեղեցականք - Բեմականք - 108


Յօդուածագիրներու ուշադրութեան - 113

Sion-2022 January-March 1-2-3 Final
.pdf
Download PDF • 17.90MB

87 views0 comments
Հետևեք մեզ
facebook-ում