top of page
  • Ներսեհ

«Սիոն» 2022, Օգոստոս - Դեկտեմբեր , Թիւ 8-12


Սիրելի ընթերցողներ, լույս է տեսել Երուսաղեմի Հայոց պատրիարքության «Սի-ոն» ամսագրի 2022 թվականի վերջին՝ Օգոստոս - Դեկտեմբեր, թիվ 8-12 համարը հետևյալ բովանդակությամբ․


ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ


ՓՈԽԱՆ ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆԻ

ՆԵՐՍԵՀ ԱԲՂ. ԱԼՈՅԵԱՆ - «Ճանաչել զիմաստութիւն եւ զխրատ, իմանալ զբանս հան-ճարոյ... - 325


ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ

ՎԱՐԴՈՒՀԻ ԲԱՐՍԵՂԵԱՆ - Արիստակէս Լաստիվերցու «Պատմութեան» գրաբար եւ աշ-խարհաբար բնագրերի բառապաշարը - 327


ՎՈՎԱ ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ - Պատմութեան եւ կոմպոզիցիոն պատկերի հատուող զուգա-հեռները ժամանակակից վէպում եւ ասքում - 333


ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԱԿԱՆ

ՍԱՄՈՒԷԼ Ծ. ՎՐԴ. - Քննող աչքը - 341

- Տաճարն Աստուծոյ - 342

- Քարեր Սիոնի - 343

ՄԱՍԵԱՑ ԽԱՉՎԱՐԴ - Հայոց ողբ - 344


ԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ

ԱՐՄԻՆԷ ՄԵԼՔՈՆԵԱՆ - Մանչէստրի Հայ համայնքը Ղեւոնդ Վարդապետ Փիրղալէմեա-նի հոգեւոր առաջնորդութեան տարիներին (1873-1878) - 345


ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ

ՏԻԳՐԱՆ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆՑ, ՏԻՐՈՒՀԻ ՍԻՐԵԿԱՆԵԱՆ - Թիֆլիսի հայկական տպարաննե-րի հոգեւոր բնոյթի հրատարակութիւնները (1824-1870 թուականներ) - 355


ՄԻՋՆԱԴԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ

ՎԱԼՏԵՐ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ - Հայ միջնադարեան համալսարանները - 360


ՄԱՏԵՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

ՆԵՐՍԵՀ ԱԲԵՂԱՅ ԱԼՈՅԵԱՆ - Ընդհանուր բովանդակութիւն «Սիոն»-ի (2006-2014) (Շար․ 8) - 365


ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ

REVD. FR. ZAVEN ARZOUMANIAN, PhD - Theft and return of 23 parchment manuscripts of Jerusalem (1966-1967) - 376


ՎԻՄԱԳՐԱԿԱՆ

ՄՀԵՐ ՔՈՒՄՈՒՆՑ, ՍԱԹԵՆԻԿ ԽՈՒՐՇՈՒԴԵԱՆ - Հին Գորիսը, տեղագրութեան կեղծ թէզը եւ նորայայտ արձանագրութիւնները - 379


ՍԱԹԵՆԻԿ ԽՈՒՐՇՈՒԴԵԱՆ - Տեղ գիւղի պատմական յուշարձանները եւ նորայայտ վի-մագրերը - 393


ԿՐՕՆԱԿԱՆ

ԴՈԿՏ. ԱԲԷԼ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ - Վկայութիւններ Ը. դարէն. Հայ առաջին կին շարականա-գիրները - 414


ՅՈԲԵԼԵԱՆ

ՆԵՐՍԵՀ ԱԲԵՂԱՅ ԱԼՈՅԵԱՆ - Ձօն Ծերենցի խնկելի յիշատակին (Ծննդեան 200-ամեա-կի առթիւ) 418


ՍՈՒՐԲ ԳՐԱԿԱՆ

ՏՕՔԹ. Յ. ԹՕՓՃԵԱՆ - Տելիչեան խնդիրը, Ս. Գիրք եւ Բաբելոն (Մաս ԺԱ. - ԺԲ․), (Շար․ 8) - 437


ՍՈՒՐԲ ՅԱԿՈԲԻ ՆԵՐՍԷՆ

ԱՅԼԵՒԱՅԼՔ

ՆԵՐՍԵՀ ԱԲԵՂԱՅ ԱԼՈՅԵԱՆ

- Ն.Ա.Տ. Նուրհան Պատրիարք Մանուկեանի ցաւակցական գիրը Երեւանի «Սուրմալու» առեւտրի կեդրոնի մէջ տեղի ունեցած պայթումի հետեւանքով զոհուած մեր հայրենա-կիցներու հարազատներուն - 443

- Տարեկան գիշերային ուխտագնացութիւն դէպի Ս. Աստուածամօր տաճար - 443

- Հոգեւոր պետերու հերթական այցը Սուրբ Յարութեան տաճարի յատակի եւ հիմերու նորոգութեան եւ ամրացման վայր - 443

- Ս. Պատարագ Ս. Յարութեան տաճարի Երաշխաւոր Ս. Աստուածածնի մատրան մէջ - 444

- Վերամուտ Սրբոց Թարգմանչաց Վարժարանի 2022-2023 ուս. տարւոյ - 444

- Վերամուտ Ժառանգաւորաց վարժարանի եւ Ընծայարանի 2022-2023 ուս. տարւոյ - 445

- 44-օրեայ պատերազմի ընթացքին վիրաւորուած հերոս զինուորներու երկրորդ եւ եր-րորդ խումբերու այցը պատրիարքարան - 445

- Տարեկան ուխտագնացութիւն դէպի Ռամլէի Սուրբ Գէորգ վանք - 446

- Մասնաւոր Հոգեհանգստեան կարգ Հայ-Ատրպէյճանական սահմանին զոհուած քաջա-րի զինուորներու հոգիներու հանգստութեան համար - 446

- Հելէն եւ Էտուարտ Մարտիկեան թանգարանի վերաբացում - 446

- Իսրայէլի կրօնական համայնքներու ներկայացուցիչները հռչակագիր ստորագրած են - 448

- Սուրբ Երկրի մէջ Առաջին աշխարհամարտի ընթացքին զոհուած զինուորներու յիշա-տակի օր - 448

- Տարեկան ուխտագնացութիւն դէպի Յոպպէի Սուրբ Նիկողայոս Հայոց վանք - 449


ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՍՐԿ. ԽՈՒՏԱՎԵՐՏԵԱՆ - Եկեղեցականք - Բեմականք - 450


ԿՈՐԻՒՆ ՎՐԴ. ԲԱՂԴԱՍԱՐԵԱՆ - Պաշտօնականք - 455


ՍԵՒԱՆ ԱՐՔ. ՂԱՐԻՊԵԱՆ - Բարեպաշտական նուէրներ 2022 տարւոյ - 458


ԱՆՆԱ ԿԷՃԷՔՈՒՇԵԱՆ - Ս. Աթոռոյս Կիւլպէնկեան Մատենադարանը շնորհակալու-թեամբ ստացած է հետեւեալ գիրքերը - 461


Ցանկ նիւթոց 2022 տարւոյ - 467


Յօդուածագիրներու ուշադրութեան - 472


(PDF) տարբերակը բեռնելու համար սեղմեք ներքևում զետեղված հղման վրա


Sion-2022 Օգոստ.-Դեկտ. թիւ 8-12 Ամբողջական
.pdf
Download PDF • 8.18MB


Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page