top of page
  • Writer's pictureՆերսեհ

Սմբատ Շահազիզ «Երազ»


Ես լսեցի մի անուշ ձայն,

Իմ ծերացած մոր մոտ էր․

Փայլեց նշույլ ուրախության,

Բայց ափսո՜ս, որ երազ էր։


Կարկաչահոս աղբյուր այնտեղ

Թավալում էր մարգարիտ․

Նա հստակ էր որպես բյուրեղ

Այն երա՜զ էր ցնորամիտ։


Եվ մեղեդին տխուր, մայրենի,

Հիշեց մանկության օրեր․

Մորս համբույրն ես զգացի,

Ա՜խ, ափսո՜ս, որ երազ էր։


Կրծքին սեղմեց կարոտագին․

Աչքերս սրբեց, շատ թաց էր, ―

Բայց արտասուքս գնում էին․․․

Ա՜խ, այդ ինչո՞ւ երազ էր․․․


© Սմբատ Շահազիզ

Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page