top of page
  • Ներսեհ Ա. Ա.

Գիտե՞ք, թե,,,


Երեք բառով՝ Veni, vidi, vici (վենի, վիդի, վիցի - եկա, տեսա, հաղթեցի) իր հաղթանակն է ավետել Հուլիոս Կեսարը մ. թ. ա. 47 թվականին, երբ ջախջախեց Պոնտոսի թագավոր Փառնակ 2-րդի զորքը:

#Գիտեքթե

13 views0 comments
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page