top of page
  • Ներսեհ Ա. Ա.

Գիտե՞ք, թե,,,


Երուսաղեմի Դավիթ պատրիարքի (1316-1321) կենսագրության վերաբերյալ տեղեկություններ գրեթե չկան: Իր հանձնարարությամբ 1316 թվականին, Սբ Հրեշտակապետաց վանքում Ստեփանոս Երկայնը գրել է մի Ճաշոց:

Դավիթ պատրիարքը վախճանվել է 1321 թվականին և թաղվել Սրբոց Հակոբյան Մայրավանքի գավթում, ուր աջակողմյան սյան վրա կարդացվում է իր տապանագիրը «Տապանս այս որ կայ աստէն, է գերեզման սա Տէր Դաւթի գերերջանիկ և սուրբ հեղինակի, զձեզ աղաչէ աղերսալի, յիշման առնել զիս արժանի»:

#Մեծեր #Սրբավայր #Երուսաղեմ #Պատրիարքություն #Գիտեքթե

Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page