top of page
  • Ներսեհ Ա. Ա.

Ոչ մի օր առանց բանաստեղծության


Tsov Alizé Ծովինար Բանուչյան

«Քո մասին»

Քո մասին էլ ոչինչ չեմ գրում,

Չեմ հիշում, թքած, թե ուր ես,

Քեզ սիրում եմ ու քեզ չեմ սիրում,

Միևնույն ես հիմա, երբ լուռ ես:

Քեզ ատում եմ ամբողջ սրտով,

Ու ինչքան էլ հիմա տառապեմ,

Ես հրճվում եմ այս կորստով,

Ի՞նչ արած, մի քիչ պարապ եմ:

Ես հասել եմ մինչև շունչդ,

Ծխելուդ մեջ խեղդվել արդեն,

Համբուրել եմ վիզդ, դունչդ,

Աչքերդ շուրթերովս թարթել:

Սիրեցի քեզ այնքան, որ էլ

Ուժ չունեմ քեզ այդքան տրվելու,

Քո մասին էլ ոչինչ չեմ գրել,

Քո մասին էլ չի գրվելու...

12. 03. 2017

#Պոեզիա #Գրականություն #Ոչմիօրառանցբանաստեղծության #TsovAlizéԾովինարԲանուչյան

Recent Posts

See All
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page