top of page
  • Ներսեհ Ա. Ա.

Ոչ մի օր առանց բանաստեղծության


ՄՈՒՇԵՂ ԻՇԽԱՆ

«Կը ձանձրանամ»

Կ'ըսեն՝ շատ կարճ է կյանքը, Շուտ կը կասի սրտին զարկը Բայց արևուն տակ ծիրանի, Երիտասարդ ու ծերունի Ահա կեցած շարան֊շարան Կը ձանձրանան… Կ'ըսեն՝ շատ քաղցր է կյանքը Եվ անսահման՝ երկրի փառքը, Բայց գրկին մեջ բուրաստանի, Ծաղիկներուն դեմ գեղանի Մարդիկ կեցած շարան֊շարան Կը ձանձրանան… Կ'ըսեն՝ շատ խոր է կյանքը, Լույս է համակ երկնի հանքը, Բայց կանչին դեմ ծիածանի Եվ աստղերուն խորհրդալի Մարդիկ կեցած շարան-շարան Կը ձանձրանան… Կ'ըսեն՝ միշտ նոր է կյանքը Միշտ կը հնչե սիրո զանգը, Բայց աներազ, առանց տաղի, Սեղանին շուրջ հաց ու աղի Մարդիկ ահա շարան-շարան Կը ձանձրանան…

#Ոչմիօրառանցբանաստեղծության #Պոեզիա #Գրականություն #ՄուշեղԻշխան

Recent Posts

See All
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page