Search
  • Ներսեհ Ա. Ա.

Ոչ մի օր առանց բանաստեղծության


ՌԱԶՄԻԿ ԴԱՎՈՅԱՆ

«Հայրեն Մհերին»

Դու կաց, արեգա՛կ, դու կաց,

Ես գնամ ծովեծով ընկնեմ,

Ծովեծով լուսնյակը ման գամ

Եվ նրա բոլորակ ականջին

Քո ոսկյա բառերը կրկնեմ:

Դու կա՛ց, արեգա՛կ, դու կա՛ց,

Արեգակ մանուկս է քնած,

Ծովեծով լուսնյակը բերեմ,

Մանկանս ճոճք անեմ կապույտ,

Որ այդ քո ծիծաղկոտ մատներով

Ձեռ տաս, ու չարթնանա հանկարծ:

#Ժամանակակիցգրողներ #Ոչմիօրառանցբանաստեղծության #Գրականություն #Պոեզիա

    Like what you read? Donate now and help me provide fresh news and analysis for my readers   

© Գիտե՞ք, թե,,,

© 2023 by "This Just In". Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now