top of page
  • Ներսեհ Ա. Ա.

Գիտե՞ք, թե,,,


Ամերիկաց Դան Գրյոնբուրգը լույս է ընծայել մի վեպ, որի յուրաքանչյուր գլխից առաջ նշված է, թե քանի րոպե անհրաժեշտ կլնի այն ընթերցելու համար: Ամբողջ գիրքը կարելի է կարդալ 19 րոպե 43 վայրկյանում, եթե ընթերցողը բավարարվի «հետաքրքիր տեղերով», որոնք փնտրելու հարկ չկա, քանի որ ընդգրկված են:

#Գիրք #Գիտեքթե

6 views0 comments
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page