top of page
  • Ներսեհ Ա. Ա.

Ոչ մի օր առանց բանաստեղծության


ՍԱՄՎԵԼ ԶՈՒԼՈՅԱՆ

«Մնացողաց Լավը»

Ինձ ջնջել եմ էրեկվանից Ու ձեր միջին արդեն չկամ, Օրապակաս էն խելառից Էկա վերջին բարևը տամ:

Լի, անպակաս էս սեղանին Ես մեկ լեղի, մեկ կենաց թաս, Պիտի ջարդվեմ միանգամից` Մնացողաց շախն անպակաս:

Ողորմի ձեզ, և մեղա ինձ Եվ օրերին էս գժավուն, Ձեր նմանակ ինձ նմանին Էսօր ես եմ մենակ թաղում:

Էսօր ես եմ, ձեր մեջ չկամ, Ինձ ջնջել եմ էրեկվանից. Մնացողաց շախն անպակաս, Օղորմի ինձ, Ձեզ երանի…

#Պոեզիա #Ոչմիօրառանցբանաստեղծության #ԶանազանԲանաստեղծություններ

Recent Posts

See All
Հետևեք մեզ
facebook-ում